Logo1 Logo2 Logo3 Logo4
>
>
1 2 3 4
Logowanie

Odwiedzin dziś: 3 Odwiedzin wszystkich: 119002

Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nisku

UWAGA!!! Nowe obwieszczenia w zakładce Licytacje/Nieruchomości

 


Możliwy kontakt telefoniczny z kancelarią pod nr 15 841 39 30.


Pisma należy składać za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na adres e-mail: nisko@komornik.pl


Wpłat należy dokonywać na konto:


BANK BGŻ BNP Paribas SA 88 1600 1462 1836 0395 2000 0001


 


 


 

Zarządzenie nr A.001-3/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Nisku z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia dodatkowych środków zapewniających bezpieczeństwo w budynku sądu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 -> https://nisko.sr.gov.pl/attachments/article/478/zarz01.pdf

UWAGA !!! NIE ZAMIESZCZAMY OGŁOSZEŃ O LICYTACJACH NA PORTALU tablica.pl

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega tylko ustawom oraz orzeczeniom sądu.


Art. 8.5 Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.


Art. 8.6 Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.


(Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z dnia 27.06.2007 r. Nr 112 poz.769)